0416-372312
0

Correctievloeistof Quantore 20ml

Bestelnummer: 416144 op voorraad: 1911

Verpakt per: Omdoos Prijs per: Stuk

€ 1,45 (excl. BTW)
Logo
Icon
Icon
Specificaties
Productnummer: 416144
Merk: Quantore
Voorraad: 1911
Verpakt per: Omdoos / 3
Prijs per: Stuk
Kleuren: Wit
Kleur: Wit
Doelgroep: Zakelijke dienstverlening, ZZP'er, Onderwijs, ICT'er
Omschrijving

Superdekkende correctievloeistof in handige flacon.

Met borsteltje.

Gevarenaanduiding

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschrift;

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen dragen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

P501 De inhoud en de verpakking.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten